Smittesluse, rom i inngangspartiet til husdyrrom hvor det er mulig for besøkende, veterinær osv. å skifte klær og fottøy, vaske hender m.m. for å forhindre smitteoverføring og sikre god hygiene. Kreves i grisehus og storfefjøs.