Lån, trønderlån, stuelån. Nordenfjelsk betegnelse på våningshus i tradisjonell gårdsbebyggelse. Lån er en videreutvikling av midtkammerbygningen og kjennetegnes av en lang, smal bygningskropp i to etasjer, der de fleste rom er gjennomgående med lys fra to sider.