Oppstue, oppstugu, ifølge skikken i Nord-Trøndelag et stuehus med en annenetasje bygd over forstua og kleven. Svarer til den gudbrandsdalske ramloftstue, men har til forskjell fra denne sin trapp lagt inn i forstua, ikke fra en utvendig sval. I Telemark betegner oppstue gjerne et rom ovenpå i stuehus i fulle to etasjer, brukt til gjester, til avløsning av gjesterommet i loftet.