Bingefjøs, fjøs hvor dyrene går løse i binger istedenfor å stå bundet på bås. Se løsdrift.