Størhus, på Østlandet betegnelse på et hus for koking, baking og storvask, svarende til den mer alminnelige benevnelse ildhus; i Trøndelag brukes betegnelsen masstu.