Drengestue, egentlig oppholdsrom for mannlige arbeidsfolk på stor gård; også hus for tjenestefolk av begge kjønn.