Bakstue, utvidelse av stuebygningen (se stuetyper) i Gudbrandsdalen, i tilgrensende strøk av Hedmark og i deler av Østerdalen. Bakstuen er et mindre enetasjes tømmerhus som ble plassert vinkelrett inntil den av stuebygningens langvegger som vendte bort fra tunet. Se tun. Fungerte i hovedsak som «finstue», men ble også brukt som soverom eller føderådsbygning.