Smie, hus for smiing. I den tradisjonelle norske gårdsbebyggelse hørte smien til innhusene, men var på grunn av brannfaren gjerne lagt noe utenfor selve tunet.