Driftsbygning, uthus, bygning som står direkte i gårdsdriftens tjeneste med rom for avling, husdyr, fôr, maskiner m.m. I eldre tid var driftsbygningene svært oppdelt, ofte med en bygning for hvert formål, og driften ble meget arbeidskrevende. De store omveltningene i driftsformene, stigningen i byggekostnader og arbeidslønn har gjort det påkrevd å konstruere billigere bygninger som er mer rasjonelle i det daglige arbeidet. Se landbruksbygninger.