Trev, den delen av en låvebygning som ligger over husdyrrommet, fjøstrev, stalltrev. Brukes som lagerrom for stråfôr.