Kulturbeite, beite som blir gjødslet og stelt med; bortrydding av kratt og teinung, slått av urteaktige ugress osv. Anlegges i skog eller annen utmark, eller som videreføring av gammel hamnehage.