Ramloftstue, norsk hustype. Utviklet fra den opprinnelige treromsplan, med en enetasjes del som rommer stuen, mens hjellen (rammen) over forstue og kove er ført opp som nok en etasje, ramloftet. Loftet har møneretning på tvers av stuen, og atkomst ved utvendig trapp. Enkelte ramloftstuer er bevart i Gudbrandsdalen (Løkre og Hjeltarstua, nå på Maihaugen) og i Solør (Stemsrud, nå på Glomdalsmuseet). Den minner om Trøndelags oppstue. Typen har tidligere hatt en større utbredelse.