Trønderlån, langstrakt og smalt våningshus, vanligvis i to etasjer, som er typisk for gårdsbruk i Trøndelags-fylkene. Husene fikk sin langstrakte form ved gradvis påbygging i endene ettersom nye generasjoner kom til og kravene til boligstandard økte. Se lån.