Fluidmekanikk

Hydrodynamikk er læren om væskers og gassers bevegelser på makronivå. Vann strømmer noen steder langsomt, andre steder fortere, noen steder i parallelle linjer, noen steder lagvis og uten virvler (laminært), andre steder blir det virvler, turbulens. Dette skiftende mønsteret finner man også i store luftmassers bevegelser i atmosfæren, i rør for olje og gass, i luftstrømmen rundt fly, biler og skihoppere og i vannstrøm rundt fisk og skip. Hele artikkelen