Superkritisk fluid, en komprimert gass ved en temperatur over den kritiske temperatur og et trykk over det kritiske trykk. Endringer i trykk eller temperatur over det kritiske punkt kan ikke medføre faseforandringer.