Fluidum, eldre betegnelse for flytende stoffer og til dels også for gasser. Brukes ofte om alkoholholdige drikker.