Kommuniserende rør, to eller flere loddrette rør som står i forbindelse med hverandre gjennom en kanal. Fyller man en væske i kommuniserende rør, innstiller overflatene seg i samme horisontalplan. Kan brukes som vannstandsmåler og vaterpass.