Hydrodynamiske fjernkrefter, krefter som virker mellom to legemer i en ideal væske (usammentrykkbar og friksjonsløs væske) når de pulserer, svinger frem og tilbake (oscillerer) eller roterer. Oppdaget av C. A. Bjerknes og studert av ham og sønnen V. Bjerknes.