Hydromekanikk, (av hydro- og mekanikk), læren om krefter og bevegelser i væsker. Se hydrostatikk (væsker i ro) og hydrodynamikk (væsker i bevegelse).