Kinematisk viskositet, forholdet mellom viskositet og tetthet av en væske.