Kritisk hastighet er i hydrodynamikken den strømningshastigheten som gjør at strømningen går over fra å være laminær til å være turbulent. Det vil si den hastigheten der strømningen går fra å være rent strømlinjeformet til å være strømning med virvler.