Venturimeter, hastighetsmåler for strømmende væsker og gasser oppkalt etter den italienske fysikeren G. B. Venturi (1746–1822). Anbringes en innsnevring i røret som gassen eller væsken strømmer i, vil hastigheten her øke og trykket følgelig synke. Graden av trykkreduksjon er et direkte mål for hvor mye væske som strømmer gjennom røret. (Se også gjennomstrømningsmåler.)