Kapillarrørviskosimeter, instrument til å måle væskers viskositet. Man lar væsken som skal undersøkes, strømme gjennom et tynt rør mellom to kolber, måler hvor lang tid det tar for en bestemt mengde væske å strømme gjennom røret, og sammenligner med den tilsvarende tiden for en standard væske med kjent viskositet.