Hydraulikk, del av hydrodynamikken som behandler fenomener i forbindelse med væske i ro eller i bevegelse relativt til grenseflater eller legemer. Anvendelser av hydraulikk i teknikk dreier seg f.eks. om strøm gjennom rør (f.eks. oljeledninger) og kanaler, hydroelektriske kraftverk og konstruksjon av dammer. Den matematiske behandling i hydraulikk grunner seg på forenkling av de hydrodynamiske ligninger.