Ved oppvarming av et tynt væskesjikt fra undersiden kan det dannes et strømningsmønster med sekskantede «celler». Disse betegnes benardceller, etter den franske fysiker Henri Bénard (1874-1939) som påviste dem i 1900. Forekommer også i skymønstre i Jordens atmosfære. Ved sin død var han professor i fysikk ved La Sorbonne i Paris.