Viskositetsindeks er innen fysikk et mål for hvordan viskositeten i et materiale forandrer seg med temperaturen. Høy viskositetsindeks betyr at viskositeten forandrer seg lite når temperaturen endrer seg.