Hydrostatisk paradoks, navn på en lov som ble funnet av Blaise Pascal: Trykket på bunnen av et kar med væske i er bare avhengig av avstanden til overflaten og av væskens densitet, og uavhengig av formen på karet. Pascal viste også at man kan sprenge en tønne når man setter et høyt rør som slutter tett til åpningen og fyller tønnen og røret helt med vann.