Aerostatikk, (av aero- og gr. 'stå stille'), læren om likevekt mellom forskjellige gasser i ro, spesielt i luft, eller mellom en gass og legemer som holdes oppe av gassen. Aerostatikk utgjør en del av grunnlaget for den fysiske meteorologi og anvendes bl.a. til bestemmelse av oppdriften av gassfylte luftfartøyer, ballonger o.l.