Strømlinjer, linjer som på ethvert sted viser strømningsretningen i en gass eller væske. Når strømningen foregår uten virvler, laminær strømning, er strømlinjene glatte linjer. Ved liten strømningshastighet forbi et legeme følger strømlinjene legemets overflate. Ved større hastighet danner det seg et turbulent (virvelfylt) kjølvann hvor strømlinjene er uordnet og stadig forandrer seg. Strømlinjebildet omkring et legeme avhenger sterkt av legemets form. Hvis formen er slik at strømlinjene lett kan følge den, kalles legemet strømlinjeformet. Friksjonen blir da et minimum fordi turbulens krever energi. Jfr. hydrodynamikk.