Fluiditet, evne til å flyte, det motsatte av (har invers verdi av) viskositet; spesielt visse kondenserte stoffers evne til å flyte utover som en tungtflytende væske under påvirkning av tyngden eller et sentrifugalfelt. Se superfluiditet.