Weissenbergeffekten er i kjemien det fenomenet at løsninger av polymerer ved omrøring ofte stiger oppover rundt røreakselen i stedet for å bli slynget ut og oppover karveggene slik vanlige væsker (newtonske væsker) gjør.