Trykktap, minsking av totaltrykket langs strømningsretningen i en gass- eller væskestrøm pga. friksjon eller virveldannelse. Trykktap i et rør avhenger av rørlengde, rørtverrsnitt, strømningshastighet og av om strømningen er turbulent eller ikke.