Newtons viskositetslov, lov som sier at skjærspenningen i en laminær strøm av væske eller gass er proporsjonal med hastighetsgradienten (hastighetsendring per lengdeenhetsvinkel) rett på strømretningen. Skjærspenningen er tangentiell kraft per flateenhet mellom to væskelag som glir mot hverandre. En gass eller væske som kan beskrives ved Newtons viskositetslov, kalles newtonsk, se newtonsk væske.