Den franske revolusjon

Den franske revolusjon betegner en periode med store sosiale og politiske omveltninger i Frankrike i perioden 1789–1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet.Perioden 1787–1789 kalles gjerne førrevolusjonen, men langsiktige årsaker til revolusjonen strekker seg naturligvis mye lenger tilbake i tid. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kai Peter Østberg

Universitetet i Sørøst-Norge

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 107 artikler: