Den franske revolusjon var en periode med store sosiale og politiske omveltninger i Frankrike i perioden 1789–1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet. Perioden 1787–1789 kalles gjerne før-revolusjonen, men langsiktige årsaker til revolusjonen strekker seg mye lenger tilbake i tid. Hele artikkelen

Ny artikkel