Fransk bankier og politiker (1777-1832). Under restaurasjonen 1815-30 tilhørte Perier den liberale opposisjonen. Etter julirevolusjonen ble han leder for de regimetro høyrekreftene. Som regjeringssjef fra 1831 beordret han ved flere anledninger militær inngripen mot sosial uro, blant annet en oppstand blant silkeveverne i Lyon.