Charles Alexandre de Calonne, fransk politiker, finansminister 1783–87. Krigen med Storbritannia 1778–83 hadde ødelagt de franske finanser. Calonne krevde 1786 fullstendig omlegging av finanssystemet, med alminnelig skattlegging også av adel og geistlighet. Calonne lot innkalle en notabelforsamling for å få sitt program igjennom; Ludvig 16 bøyde seg imidlertid for motstanden fra adel og geistlighet og lot Calonne avskjedige. Da Parisparlamentet tok skritt for å få ham anklaget, rømte Calonne til Storbritannia. Sluttet seg senere til emigrantene i Koblenz.