Jean-Jacques de Cambacérès, fransk jurist og politiker. Medlem av nasjonalkonventet, hvor han hørte til «sletten». 1796 president i de fem hundres råd, fra 1799 direktoriets justisminister. Han deltok i komplottet som brakte Napoleon til makten ved statskuppet nov. 1799, og ble selv annenkonsul. Napoleon gjorde ham til storkansler, president i senatet og hertug av Parma. Betydelig jurist; lovboken Code Civil er for en stor del hans verk. 1815 forvist som «kongemorder», fordi han hadde stemt for henrettelsen av Ludvig 16 1793, vendte tilbake til Frankrike 1818.