Den bretonske klubb, sammenslutning av revolusjonære representanter etter initiativ av deputerte fra Bretagne, i den franske nasjonalforsamling 1789. Den ble oppløst da forsamlingen flyttet til Paris, men fikk en fortsettelse i Jakobinerklubben.