Victor Considérant, fransk utopisk sosialist. Tok 1831 avskjed som kaptein i artilleriet for å ofre seg for det sosialistiske system, som var utviklet av Charles Fourier. Etter Fouriers død 1837 gjorde Considérant flere mislykkede forsøk på å gjennomføre systemet praktisk. Han understreket retten til arbeid, som ble en grunnleggende idé i fransk sosialisme i 1848. Medlem av nasjonalforsamlingen 1848–49, hvor han tilhørte ytterste venstre. Etter sin deltagelse i revolusjonsforsøket 13. juni 1849 måtte han flykte til Belgia, derfra til USA, hvor han i Texas grunnla et kommunistisk samfunn, La Réunion,uten bedre hell enn før, og vendte 1869 tilbake til Frankrike. Hans hovedverk er Destinée sociale (Samfunnets bestemmelse, 3 bd., 1834–44), hvor Fouriers ideer, delvis befridd for sitt fantastiske påheng, utvikles i klar og fengslende form.