Louis Charles Delescluze, fransk revolusjonær. Deltok i julirevolusjonen 1830. Etter februarrevolusjonen 1848 ledende radikal agitator. Flyktet til Storbritannia, og da han kom tilbake 1853, ble han arrestert og deportert til Cayenne. Vendte hjem etter amnestiet 1859 og redigerte i de følgende år opposisjonsavisen Le Réveil. Var 1871 Pariser-kommunens forsvarsminister og falt på barrikaden. Delescluze var påvirket av Proudhons anarkistiske ideer og tok avstand fra sosialismen.