Louis Eugène Cavaignac, fransk offiser og politiker. Var 1848 republikaner og ble samme år utnevnt til divisjonsgeneral. Under junioppstanden 1848 overdrog nasjonalforsamlingen ham militærdiktatur, og i løpet av fire dager slo han ned oppstanden. Han ble deretter enstemmig valgt til sjef for den utøvende makt, men oppnådde ved presidentvalget bare ca. 1½ mill. stemmer mot Louis Napoléons ca. 5½ mill. Etter statskuppet 2. des. 1851 satt han en kort tid fengslet.