Louis Auguste Blanqui, fransk revolusjonær politiker. Deltok i julirevolusjonen 1830; fengslet gjentatte ganger mellom 1830 og 1865 for konspirativ virksomhet. Dømt til døden 1840, men benådet. Landsforvist for ti år 1848. 14. aug. 1870 ledet han et mislykket kupp mot keiserdømmet, etter dets fall sept. 1870 utgav han avisen Fedrelandet i fare og spilte en viktig rolle blant de revolusjonære i Paris, som krevde et revolusjonært diktatur og en energisk krigsførsel. Han kom snart i strid med regjeringen og ble arrestert mars 1871, like før utbruddet av Paris-kommunen. Ble først frigitt 1879, og gjenopptok straks sin propaganda med avisen Verken gud eller herre. Blanqui hadde sittet 34 år i fengsel og ble en halvveis legendarisk skikkelse, «L'enfermé» ('Den innesperrede'). Han ville først og fremst opprette en antiklerikal, demokratisk og patriotisk republikk, men var også tilhenger av kommunistiske teorier og trodde på nødvendigheten av et revolusjonært diktatur for å knekke reaksjonen. Derav betegnelsen «blanquistisk» for den retning innen arbeiderbevegelsen som vil ta makten ved et organisert kupp.