Henri Grégoire, fransk revolusjonær politiker, biskop i Blois 1791–1801. I 1789 medlem av generalstenderforsamlingen, sluttet seg til revolusjonspartiet og avla som den første prest ed på den nye kirkeforfatning. Han forsvarte den alminnelige stemmerett, og fremsatte i nasjonalkonventet forslaget om å avskaffe kongedømmet. Han forsvarte religionsfriheten og stilte seg i åpen opposisjon til de ytterliggående revolusjonære som ville avskaffe kristendommen.