Jean Nicolas Billaud-Varennes, fransk advokat og politiker, jakobiner, valgt til nasjonalkonventet 1792 fra Paris, sluttet seg til Bergets mest radikale fløy, ble september 1793 medlem av velferdskomiteen og spilte her en betydelig rolle. Var med på å felle Danton, kom senere i konflikt med Robespierre og bidrog til å felle ham 9. thermidor. Han mistet sin innflytelse under reaksjonen etter thermidor, og ble 1795 deportert til Guyana. Døde på Haiti.