Chouaner, kaltes de monarkistiske opprørere i Bretagne og Maine under den franske revolusjon; navnet skal stamme fra deres fører Jean Cottereau, død 1794, kalt Chouan (nattugle) fordi han brukte ugleskrik som signal. Chouanerne førte fra 1792 en hardnakket gerilja mot republikkens tropper (la chouannerie). Reisningen kulminerte 1795, ble knust 1796, men blusset senere opp igjen. Først Napoleons fall og Ludvig 18s tronbestigelse gjorde slutt på urolighetene.