Jules Auguste Armand Marie Polignac, fransk adelsmann, emigrant, vendte tilbake 1814. Ble 1815 feltmarskalk og sluttet seg til ytterste høyre. I 1829 dannet han det nye, ultrareaksjonære ministerium og sendte ut 25. juli 1830 de såkalte juliordonnanser, som fremkalte julirevolusjonen. Han fulgte Karl 10 på flukten, men vendte tilbake og ble arrestert og dømt til livsvarig fengsel. I 1836 fikk han amnesti; levde siden i Storbritannia.