Étienne Cabet, fransk politisk forfatter, en av de mest fremtredende representanter for den såkalte utopiske sosialisme. Deputert 1832, men måtte flykte til London 1834, og vendte tilbake 1840 som kommunist. I sine verker, som har hatt stor innflytelse blant arbeiderbevegelsens pionerer, i Norge f.eks. på Marcus Thrane, skildret han det utopiske kollektivistiske samfunn. Det kommunistiske samfunn skulle oppnås ved fredelige midler. Hans mest kjente bok er Reisen til Ikaria (Voyage en Icarie, 1840). Cabet forsøkte å virkeliggjøre sine ideer i kolonien «Icaria» i Texas, som han grunnla 1848. Forsøket mislyktes fullstendig; en gren av kolonien holdt seg likevel til 1895.