Sumpen, [lə marɛ], den flytende mellomgruppen i Nasjonalkonventet under den franske revolusjonen. Girondinerne og Berget konkurrerte om Sumpens støtte.