Adolphe Thiers, fransk historiker og politiker. Utdannet som advokat. Utgav 1823–27 Histoire de la Révolution française i 10 bd. Sluttet seg under julirevolusjonen til Ludvig Filip av Orléans, var med i flere regjeringer 1830–40. Medlem av nasjonalforsamlingen 1848, forvist 1851, vendte tilbake 1852. Utgav Histoire du Consulat et de l'Empire i 20 bind (1843–62). Var medlem av den lovgivende forsamling fra 1863 og stod i opposisjon til Napoleon 3. Advarte mot krig med Tyskland 1870. Februar 1871 valgte nasjonalforsamlingen ham til «sjef for den eksekutive makt». Han sluttet fred med Tyskland og slo hensynsløst ned Paris-kommunen. Høsten 1871 ble han formelt Frankrikes president og lyktes i å betale krigserstatningene til Tyskland og å få de tyske tropper ut av Frankrike. Thiers, som var en konservativ republikaner, kom siden i strid med det monarkistiske flertall i nasjonalforsamlingen og trådte tilbake etter et mistillitsvotum i 1873. – Bilde, se Fransk-tyske krig.