Nasjonalverksteder, kaltes de nødsarbeidstiltak som den republikanske franske regjering satte i gang i Paris etter februarrevolusjonen 1848 for å sikre «retten til arbeid», som regjeringen hadde anerkjent. Organisasjonen av nasjonalverkstedene var meget forskjellig fra hva Louis Blanc hadde planlagt, og tok antagelig sikte på å bringe hans sosialistiske ideer i vanry. Arbeiderne ble mest satt til planløst jordarbeid. Da nasjonalforsamlingen i juni vedtok å stenge nasjonalverkstedene, reiste arbeiderne seg til den voldsomme «junioppstanden», som ble slått ned med militærmakt.